บทส่งท้ายจุดมุ่งหมายของเราก็คือการเลือกทางเลือกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้ให้ได้มากที่สุดต่างหาก

บทส่งท้าย
นานมาแล้ว ตอนที่ผมได้รู้จักกับทฤษฏีเกมเป็นครั้งแรกในห้องเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ได้ยกตารางผลตอบแทนตารางหนึ่งขึ้นมาแล้วถามนักเรียนในชั้นเรียนว่า
ทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าเราคือผู้เล่น ก. คืออะไร?

                                      ผู้เล่น ข.              
                          ทางเลือก 1     ทางเลือก 2
ผู้เล่นก ทางเลือก 1   (5,10)            (3,8)
          ทางเลือก 2    (4,3)             (2,1)


ตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้สอนให้นักเรียนรู้จักกลยุทธ์เด่น
ผมจึงรู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่อาจารย์เฉลยว่า
กลยุทธ์ที่ดีที่สุดถ้าเราเป็นผู้เล่น ก. ก็คือ ทางเลือก 1 เพราะทางเลือก 1 เป็นกลยุทธ์เด่น
ดูผิวเผินแล้วในความคิดของผมตอนนั้น ทางเลือก 1 ดูจะไม่ดีสำหรับผู้เล่น ก.
เพราะจะทำให้แพ้ผู้เล่น ข. เสมอไม่ว่าผู้เล่น ข. จะเลือกทางใด

เมื่ออาจารย์ได้อธิบายเหตุผลว่า ทำไมกลยุทธ์เด่นจึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด
ผมก็ได้รับบทเรียนที่มีค่ามากที่สุดของการได้รู้จักทฤษฏีเกมนั่นก็คือ,,,

ในการคิดเชิงกลยุทธ์นั้น จุดมุ่งหมายของเราหาใช่การเอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่
จุดมุ่งหมายของเราก็คือการเลือกทางเลือกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้ให้ได้มากที่สุดต่างหาก

ทุกวันนี้คนเราเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการพยายามเอาชนะคนอื่นทั้งที่ในบางสถานการณ์เราไม่อยู่ในสถานะ
ที่จะเอาชนะคนอื่นได้
บางคนยอมทำร้ายตัวเองเพียงเพื่อให้คนอื่นได้รับผลตอบแทนที่น้อยลง
หรือทำไปด้วยอำนาจแห่งความอิจฉาริษยา
ถ้าคนในสังคมเข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการคิดเชิงกลยุทธ์มากขึ้นและหันมา
ตัดสินใจโดยคิดถึงตัวเองมากขึ้น โลกใบนี้ก็คงจะวุ่นวายน้อยลงกว่าที่เป็นอยู่ได้มาก


ที่มา : "เอาตัวรอดด้วยทฤษฏีเกม" ของ นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์

Comment

Comment:

Tweet

อ่านเข้าใจด้วยหรอ
ข้างบนมันเป็นตาราง แต่พี่ยังทำไม่เป็นอะ

ว่าแต่ "สนัย" แปลว่าอะไรอะ? double wink

#2 By nookniss on 2010-04-24 09:23

อื่ม ๆ น่าสนัยจริง ๆ เลย

#1 By aim (125.24.13.25) on 2010-03-14 15:05